משלוחים לכל הארץ ב-39₪ בלבד!

מדיניות משלוחים

 1. אספקה והובלת המוצרים 

 • אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפיי פאלכלומר המוצר שולםכמפורט לעילהמוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון. 
 • האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות. 
 • הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוךימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה.   
  זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישישבתערבי חג וימי חג).
 • משלוחים לישובים קטנים או קיבוצים המשלוח יימסר למקום הכי קרוב לכתובת הלקוח. 
 • המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחיםאזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה. 
 • במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיאהנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים. 
 • במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראללכתובת המשלוח שמסר המזמין בעת ביצוע ההזמנההמוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים. 
 • מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי. 
 • המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויותבאמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח. 
 • דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנויושת על המזמין תשלום של דמי משלוחסכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמיןאלא אם כן צויין אחרת. 
 • דמי המשלוח - 49.90 ש"ח כולל מע"מ עד 20 קילו גרם, במקרה של משלוח שמשקלו יהיה מעל 20 קילו גרם ייתווסף על דמי המשלוח 25 ש"ח
 • דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצרבמכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפיי פאלהאתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון. 
 • האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: 
 1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמהמבצע צבאימבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר. 

 1. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה. 

 1. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות. 

 • זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבתערבי חג וימי חג). 
 • על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתרבמקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש. 
 • יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכנייםבמקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעיםהמזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול
logo בניית אתרים